Podnošenje pisanih prigovora

Sukladno odredbi čl.6. St.1. Toč.3. Zakona o pružanju usluga u turizmu NN br. 130/17 pisani prigovor potrošača može se podnijeti:

  • pisano u poslovnim prostorijama te na email [email protected] ili
  • poslati poštom na adresu Alba tours d.o.o., Premanturska cesta 14, 52100 Pula.

Na podneseni prigovor korisnika usluge bez odgađanja pisanim putem potvrdit će se primitak prigovora, te u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.